Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Ogłoszenie

W terminie od 24 lipca do 14 sierpnia 2023r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, które prowadziło Biuro Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.

Bardzo dziękujemy za przekazane sugestie, wnioski, uwagi  i udział w konsultacjach społecznych.

Magda Gutral

Dyrektor Biura

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane

Inwestycje Terytorialne Miejskiego

Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Skip to content