Aktualności,  Inwestycja 2023.2 -- Budowa boiska w miejscowości Osiecz Mały,  Inwestycje

Budowa boiska w miejscowości Osiecz Mały

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 –EFRR RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

24 listopada 2023 odebrano i oddano do użytkowania zadanie Budowa boiska w miejscowości Osiecz Mały . Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 18×44 m powstało na działkach ewidencyjnych 137/5 , 137/17 i 86

Projekt przyczynił się do realizacji celu głównego- Wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez realizację celu szczegółowego -Poprawy stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR .

Skip to content