Aktualności,  Inwestycja 2021.4 -- Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,  Inwestycje

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Boniewo etap I

17 listopada 2023 roku odebrano i oddano do użytkowania zadanie “Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Boniewo etap I”.

Zadanie zrealizowane przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych podnosimy standardy techniczne , zapewniając bezpieczeństwo jej użytkowników oraz wyrównanie szans na obszarach wiejskich

Pełen zakres zadania objął przebudowę dróg gminnych na długości 8,8 km dróg gminnych w miejscowościach : Łączewna, Łąki Wielkie, Boniewo, Łąki Markowe, Mikołajki, Lubomin Leśny, Arciszewo, Bierzyn, Osiecz Wielki , Otmianowo , Sarnowo, Lubomin Rządowy, powstanie nawierzchnia asfaltowa na szer. 3,5 mb , pobocza utwardzone kruszywem naturalnym 2x 0,75m .

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategiczny

Skip to content