Aktualności

Zbieranie , transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, realizowanie w gospodarstwach rolnych, na terenie Gminy Boniewo objęte dofinansowaniem udzielonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Boniewo z dnia 1 grudnia 2023 r.
w sprawie określenia zasad finansowania przedsięwzięć w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowanie w gospodarstwach rolnych, na terenie Gminy Boniewo objęte dofinansowaniem udzielonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Skip to content