Aktualności,  Bez kategorii

Trwają prace budowlane związane z relegalizacją zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane:

– Prace w pomieszczeniu kotłowni obejmujące:  wylanie ław fundamentowych żelbetowych, wykonanie ścian piwnic z bloczka betonowego , wylanie betonowego stropu nad piwnicą, ściany parteru zewnętrzne z pustaka gazobetonowego, wykonanie nadproży i wieńców, wykonanie schodów wewnętrznych, wykonanie żelbetowego stropodachu krytego papą, roboty wykończeniowe wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, parapetów, stolarki okiennej PCV, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich,
izolacji oraz instalacji elektrycznych,

-Termomodernizacja: ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu gr. 12 cm ,wymiana okien na nowe PCV, ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie z użyciem styropianu gr. 10 cm, ocieplenie dachu wełną mineralną 2 x 10 cm, na folii paroprzepuszczalnej, wymiana instalacji c.o. , wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym akrylowym malowanym farbą elewacyjną akrylową, wymiana rynien i rur spustowych na z blachy powlekanej w kolorze brązowym, naprawa i uzupełnienie tynku kominów, modernizacja kotłowni, instalacja solarna roboty sanitarne

– Wykonanie instalacji solarnej c.w.u, montaż 7 kolektorów pogrupowanych w 2 sekcje, montaż naczynia zbiorczego i grupy solarnej podwójnej, wykonanie przewodów zasilających z rur miedzianych ,

-Wymiana istniejących dwóch kotłów na dwa kotły z automatycznym podajnikiem paliwa stałego wraz z armaturą oraz prace przynależne,

– Wpięcie nowych kotłów w istniejącą instalację technologiczną kotłowni wraz z wykonaniem instalacji c.w.u w kotłowni z montażem podgrzewacza c.w.u z wężownicami,

– Spięcie instalacji c.w.u i c.o. z projektowanymi instalacjami c.w.u. i c.o. w projektowanej oddzielnym opracowaniem sali widowiskowo – sportowej , Modernizacja oświetlenia wewnętrznego szkoły podstawowej – obejmie wykonanie oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ochronę przeciwpożarową, a konkretnie: a.Demontaż starych opraw oświetleniowych, b.Montaż osprzętu elektrycznego oraz opraw
oświetleniowych, c.Wykonanie pomiarów elektrycznych, Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Oś priorytetowa 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85 % wartości zadania .

 

 

 

Skip to content