Aktualności,  Bez kategorii

MAMY NOWĄ RADĘ

Polskie Stronnictwo Ludowe, które do Rady Gminy Boniewo wprowadziło najwięcej radnych, nie będzie jednak rządzić samodzielnie. Jej przedstawiciele zdobyli bowiem 9 z 15 mandatów. Uzyskali je: Adam CIESIELSKI, Adam WALISZEWSKI, Urszula WÓJCIŃSKA, Ewa SZADKOWSKA, Bronisław GRAJBICH, Jerzy PRZYBYSZ, Andrzej PAWŁOWSKI, Ireneusz GÓRSKI, Wioletta PIETRUCHA .

Tylko pięciu radnych, wprowadziła do Rady Gminy Boniewo – Wspólnota Samorządowa. Są to: Elżbieta NOWICKA, Damian BIERNACKI, Paweł BOCIAN, Czesław KUBIAK, Mirosław PIASECKI. Jedną osobę – Henrykę WOJASIŃSKĄ– wprowadził do Rady Gminy niezależny KWW Najważniejszy Człowiek.

Wójtem został na kolejną kadencję Marek KLIMKIEWICZ. II tury wyborów nie będzie na ogólną liczbę głosów ważnych oddanych na obydwu kandydatów – 1674 – Marek Klimkiewicz otrzymał – 1088 głosów, a jego kontrkandydat – Stanisław Budzyński – 586.

Wyniki nie są jednak prawomocne. Będzie można uznać je za pewne po ogłoszeniu ich przez Państwową Komisję Wyborczą, która jak wiemy ma w tym roku problemy z ustaleniem wyników wyborów i podaniem ich do publicznej wiadomości. Według nowej ordynacji  -pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.

Skip to content