Get Adobe Flash player

zbiór worków po nawozach, folie od kiszonek

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje  w miejscowości Niemojewo gmina Choceń

Będą tam zbierane:Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają:
1) odpady niebezpieczne (lakiery, farby, świetlówki),
2) przeterminowane leki i chemikalia,
3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe, z wyjątkiem eternitu, papy i materiałów
termoizolacyjnych,
9) odpady tekstylne i odzież.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi jeden dzień w tygodniu, w godzinach jego pracy.