Get Adobe Flash player

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonował będzie od dnia 1 lipca 2013 r. w miejscowości Niemojewo.

Będą tam zbierane:

 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – w każdej ilości,
 • przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości,
 • zużyte opony – w każdej ilości,
 • zużyte baterie- w każdej ilości,
 • zużyte akumulatory – w każdej ilości,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- w każdej ilości,
 • meble i odpady wielkogabarytowe -w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 5 m3 na gospodarstwo domowe na jeden rok,
 • folie po kiszonkach i worki po nawozach – w każdej ilości,
 • popiół – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • metale – w każdej ilości,
 • opakowanie wielomateriałowe w każdej ilości,
 • szkło -w każdej ilości,
 • odpady niebezpieczne np.puszki po farbach, rozpuszczalniki – w każdej ilości.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi jeden dzień w tygodniu, w godzinach jego pracy.

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!